มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

10-11 พฤศจิกายน2562     วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม


มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและก่อสร้างกุฎิสงฆ์ ทอดถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๖.๐๐  น. รับบริจาคจตุปัจจัยเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี                
                                        กิจกรรมการตั้งโรงทาน จากคณะ/วิทยาลัย
                                        และสายบุญจากที่ต่างๆ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.  ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  เจริญพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐  น. การแสดงดนตรีวง NPU BAND 
                                        และรำวงการกุศล


วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์/ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. แห่องค์กฐินและทอดถวายกองกฐินสามัคคี