เทศกาลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ

21-22 กุมภาพันธ์2563     ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม


วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมกับ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะสิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญชวนเข้าร่วมเทศกาลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563      18.00 น. เป็นต้นไป เพลิดเพลินกับการดูหนังกลางแปลงริมโขง

                                                                      การเสวนาวิชาการ เรื่อง "สื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563      18.00 น. เป็นต้นไป  การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ
                                                                        จากเหล่าเซเลปคนดังในจังหวัดนครพนม

                                                                      การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายอนุทิน  ชาญวีรกุล

                                                                      รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข