MICE NAKHON PHANPM

20 กุมภาพันธ์     วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ


#เมื่อไมซ์ไม่ใช่หนู... #ไมซ์คืออะไร?

ครั้งแรกในจังหวัดนครพนม การเสวนา เรื่อง "โอกาสและความท้าทายในการพัฒนา จังหวัดนครพนม สู่การเป็นเมืองไมซ์"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

เข้าร่วมงาน ฟรี (รับจำนวนจำกัด 100 คน)

สอบถามรายละเอียดที่ : อ.ดร.กันตภพ บัวทอง 085 616 5919