รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

20 กุมภาพันธ์ - 29 พฤษภาคม2563     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบปกติ เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์ 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 พฤษภาคม 2563


ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานรับเข้านักศึกษา ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ดร.นาถ  สุขศีล โทร.081-518-5601 ดร.ก้องรัฐ  นกแก้ว โทร.094-8457509 และ ดร.วรมิญซ์  พันธุรัตน์ โทร.063-9310095