รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

23 มีนาคม - 22 พฤษภาคม2563     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


📢 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
.
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท
- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Master of Arts (Public and Private Management)
.
คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
.
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
.
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 081 785 5916 ดร.เขมิกา ทองเรือง, 093 328 5121 ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์, 061 159 2300 คุณสุภาพร คงเกษม, 096 882 8409 คุณประภาพร สุริยสิทธิ์
.
🌐 กำหนดการรับสมัคร : http://bit.ly/2TWFweM
.
#เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
#การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน #ปริญญาโท