รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

8 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม2563     คณะวิทยาศาสตร์


คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ "นักฟิสิกส์ที่มีความเป็นครูมืออาชีพ"

สมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://admission.npu.ac.th 

เปิดรับสมัครวันที่ 1-17 กรกฎาคม 2563

เริ่มเรียน : วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : งานรับเข้านักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ 042 503 776, 097 295 2945 (คุณอภิญญา)