กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม

11-30 มิถุนายน2563     คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2563

สามารถตรวจสอบปฏิทินกิจกรรม และข่าวคราวเคลื่อนไหวทุกกิจกรรมได้ที่ www.npu.ac.th