ลงทะเบียนสมัครสอบ TOEIC

1-31 กรกฎาคม2563     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม

เปิดสอบ TOEIC ครั้งที่ 6/2563
ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัคร ตังแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฏาคม 2563
รับจำนวนจำกัด เพียง 80 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสมัครได้ที่ ==> https://www.npu.ac.th/npuli/

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 1,200 บาท
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม 1,700 บาท
3. บุคคลทั่วไป (ภายนอก) 2,300 บาท
-----------------------------------------------
#wenpu #npu #nakhonphanomuniversity #toeic