พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

12-16 ธันวาคม2563     อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


Download>> ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา2562