คณะวิทยาศาสตร์ เปิดตัวคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา

23 ธันวาคม - 27 มกราคม2564     คณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

จัดติวฟรี!! "พัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา"

ทุกวันพุธ  เริ่ม 27 ธันวาคม 2563 ถึง 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

สามารถลงทะเบียนเรียน ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqMabhgtqEp13c5r-pUENDrbO-8ff4EJwoTrQXnPesJoTqMg/viewform

สอบถามข้อมูล โทร. 0825772186 หรือ e-mail: patchalai.anu@npu.ac.th