เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์2564     มหาวิทยาลัยนครพนม


#เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ ไม่ว่าจะ 📌ระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน (TCAS'1) : http://admission.npu.ac.th/?p=610
.
📌ระดับปริญญาตรี ระดับปริญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง (สำหรับน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) : http://admission.npu.ac.th/?p=617
.
📌ระดับอาชีวศึกษา ( ปวช. และ ปวส.) : http://admission.npu.ac.th/?p=623
.
📌 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล-ม.6) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ : https://form.jotform.me/93360765102453
.
สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิก 🌐 ttp://apply.npu.ac.th/
.
☎️ สอบถามโทร.เพิ่มเติม 0 4253 2477-8 ต่อ 704 (พี่นัด) ต่อ 408 (พี่เอก)
📢NPU Talk : พูดคุย พี่น้องๆ ชาว NPU : https://bit.ly/3ftdwsf
.
#เรียนต่อมนพ. #เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #DEK64