ฝึกอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

22 มีนาคม - 26 กุมภาพันธ์2564     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอเชิญชวนบุคลากรด้านการพยาบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564   ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2564 
Download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/WwhFN

สอบถามรายละเอียด 
อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ  โทร. 06 1194 9878
คุณกรรณิการ์ นนทวงศรี         โทร. 09 4296 8821