อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

4 ธันวาคม     คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” 

⏰วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 ในรูปแบบ on-site ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

🎤วิทยากรโดย
 1) ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เลขานุการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2) ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ประธานศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564 (รับจำนวนจำกัด!!) สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGm_aH_NDRbYW4_SsALwvYHgEOKGYXMsCbXhPF1d1NvQIY5w/viewform

✨ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

👉ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ พ.จ.อ.วัลลภ บุญทานัง
     e-mail: wanlopee_boon@hotmail.com โทร. 086-9026220