หลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล

6-8 มิถุนายน2565     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ม.นครพนม


ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้นำทางการพยาบาล

ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน  2565 (ค่าลงทะเบียน2,000บาท) 

ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ :  http://bcnn.npu.ac.th/img/2022050909232587.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  อาจารย์สมเกียรติ  สุทธรัตน์   โทร. 08-8552-4707 และ คุณกรรณิการ์ นนทวงศรี  โทร. 09-4296-8821

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน