การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมในยุควิถีใหม่

16-17 มิถุนายน2565     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ม.นครพนม


ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการ การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมในยุควิถีใหม่ (New Normal Holistic Approach on Aging Care)

ระหว่างวันที่ 16 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (ค่าลงทะเบียน 1,500บาท)

ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ : http://bcnn.npu.ac.th/img/2022050612524433.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์สุขมาพร พึ่งผาสุก โทร. 08-21541665  และ คุณกรรณิการ์ นนทวงศรี โทร. 09-4296-8821   

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน