พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน

3-7 เมษายน2566     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปี 2566 

เรื่อง: พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมช

ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

 ประเภทบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 4,000 บาท

 ประเภทศิษย์เก่า ค่าสมัคร 3,500 บาท

 ประเภทอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ค่าสมัคร 3,500 บาท

รับสมัครวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 

สมัครออนไลน์ : https://forms.gle/GrQ98hN9rzBVHCF19

 รายละเอียดโครงการฯ : https://bcnn.npu.ac.th/?page_id=6883

 หนังสือขอเข้าร่วม : https://shorturl.asia/FT2BM


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 06-1194-9878, 06-5325-4556 
E-mail: anantasakpanput@gmail.com

คุณกรรณิการ์ นนทวงศรี โทร. 09-4296-8821 
E-mail: kannika.poo2517@gmail.com