อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

20-22 ตุลาคม2566     โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล"

ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 ตุลาคม 2566  
✔ค่าสมัคร 5,000 บาท
สมัครออนไลน์ : https://shorturl.asia/Wpjbk

✔ที่สุดของความคุ้มค่าในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 
✔เรามี Coaching รายบุคคลที่จะพาผู้เข้าร่วมอบรมเริ่มต้นกระบวนการคิด จนกระทั้งส่งผลงาน
✔มีการติดตามความก้าวหน้า และให้คำปรึกษาแบบ On-Siteและ On-line เพื่อพัฒนาชิ้นงานให้ได้รับการตีพิมพ์ 100 %

Meet Our Speakers: Phase 1 
Concept paper: Workshop (พร้อมส่ง) EC/Case record form/Study size estimation
เป้าหมายระยะที่ 1 Concept paper (พร้อมส่ง EC) / Case record form / Study size estimation
✔ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยความสามารถและความรู้ ด้านงานวิจัยคลิกนิก และคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร. 06-14416949 และ คุณกรรณิการ์ นนทวงศรี โทร. 09-4296-8821