สำนักงาน ป.ป.ช.ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2563

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย