ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสำนักงานอธิการบดี ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย