มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย