มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการทางการศึกษา ฯ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ