สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"การใช้Sketchup และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"