ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)