โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนเช่าบูชาวัตถุมงคลเพื่อการกุศล