สำนักงาน สกสค จังหวัดนครพนมขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564