สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางการประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20