ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย