มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย