มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน(SROI)

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย