สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานผลการดำเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่3

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย