สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทตัวแทนในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิในการสรรหานักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ในสหรัฐอเมริกา

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย