สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จัดงานประกวดการออกแบบ "Kengo Cultural & Higashikawa" ครั้งที่ 3

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย