สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนวิจัย

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย