มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย