สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งข้อเท็จจริงการประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม2565

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย