สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน) ประชาสัมพันธ์การร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย