สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จัดประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2566

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย