สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาตฺสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย