สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบการตูนสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย