กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฏหมายห้ามใช้ถุงมือยางลาเท๊กซ์ในต่างประเทศ

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย