ธนาคารอิสลาม ขอเรียนเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ(Slogan)ครบรอบ 20 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย