สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานเพื่อการเข้าประกวดภาพยนต์สั้น สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย