หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์ งาน บพข.สร้างสรรค์เศรฐษกิจไทย เชื่อมโยงโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย