ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานจอดและโรงจอดรถ สำนักงานอธิการบดี ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย