สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ"จุดประกายขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย