ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิชาบริหารการบินและระบบไฟฟ้า ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย