ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี และ 5 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย