สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย