สถาบันคลังสมองของชาติขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร"การใช้ Generative AI ในการบริหารงานวิจัย"

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย