สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ในระดับจังหวัด ทุกแคลมีคุณค่า "ชวนคนไทย รวมทีมฟิต"

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย